เลขที่สินค้า A-001

ผางประทีปขนาดเล็ก ผางประทีปใหญ่แบบแบน และผางประทีปใหญ่แบบมีขาตั้ง ภาชนะทำด้วยดินเผา ไส้ผางตีนนกทำด้วยฝ้าย มีหลุมกลมอยู่ตรงกลางใส่ขี้ผึ้งเต็มหลุม ใช้จุดบูชา จุดประดับสถานที่ หรือจุดให้แสงสว่าง

ผางประทีปขนาดเล็ก.............. เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 ซม. ราคาอันละ 3 บาท หนึ่งถุงมี 50 อัน ราคา 150 บาท

ผางประทีปใหญ่แบบแบน........เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 ซม. ราคาอันละ 10 บาท หนึ่งถุงมี 10 อัน ราคา 100 บาท

ผางประทีปใหญ่แบบมีขา.........เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 ซม. ราคาอันละ 15 บาท หนึ่งถุงมี 5 อัน ราคา 75 บาท

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก