เลขที่สินค้า A-001

ผางประทีปขนาดเล็ก ผางประทีปใหญ่แบบแบน และผางประทีปใหญ่แบบมีขาตั้ง ภาชนะทำด้วยดินเผา ไส้ผางตีนนกทำด้วยฝ้าย มีหลุมกลมอยู่ตรงกลางใส่ขี้ผึ้งเต็มหลุม ใช้จุดบูชา จุดประดับสถานที่ หรือจุดให้แสงสว่าง

ผางประทีปขนาดเล็ก............ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 ซม. ราคาอันละ 3 บาท (100 อัน 260 บาท) (1,000 อัน 2,400 บาท)

ผางประทีปใหญ่แบบแบน........เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 ซม. ราคาอันละ 10 บาท (100 อัน 900 บาท) (1,000 อัน 8,000 บาท)

ผางประทีปใหญ่แบบมีขา........เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 ซม. ราคาอันละ 15 บาท (100 อัน 1,300 บาท) (1,000 อัน 12,000 บาท)

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก