เลขที่สินค้า A-003

ร่มผ้าพื้นเมืองชาวเหนือ หลายสี เพ้นท์ลาย ติดไหมญี่ปุ่นระบายขอบร่ม ซี่ร่ม ก้านร่ม ทำด้วยไม้ไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน

ร่ม 5 นิ้ว: ราคาคันละ 80 บาท

ร่ม 7 นิ้ว: ราคาคันละ 100 บาท

ร่ม 10 นิ้ว: ราคาคันละ 120 บาท

ร่ม 12 นิ้ว: ราคาคันละ 140 บาท

ร่ม 14 นิ้ว: ราคาคันละ 160 บาท

ร่ม 17 นิ้ว: ราคาคันละ 180 บาท

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก