เลขที่สินค้า A-018

แหนมเมืองเหนือ "จิ้นส้ม" อาหารพื้นเมืองชาวเหนือ อาหารเชิงวัฒนธรรม หนี่งในรายการอาหารต้องมีบนขันโตก สำรับอาหารต้อนรับแขกเมือง

สินค้าชุมชน ผลิตจากครัวเรือน Home made ขายในตำบล ใช้ของสดผลิตวันต่อวัน ไม่ใส่สารปรุงแต่งใดๆ ปราศจากสารกันบูด มีสองแบบ:

แบบของฝาก ห่อด้วยใบตองสดรัดแน่นด้วยเส้นตอกไม้ไผ่ ขนาด 1 แท่งน้ำหนักรวม 150 กรัม ภายในมีเนื้อแหนมหนัก 100 กรัม
ราคาแท่งละ 27 บาท ขายเป็นมัด 10 แท่งขึ้นไป

แบบของครัวเรือน ชั่งขายเป็นกิโลกรัม
ราคากิโลกรัมละ 250 บาท

มีให้เลือกสองชนิด คือ เนื้อหมู และ เนื้อควาย

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก