เลขที่สินค้า A-020

เครื่องดนตรี พื้นเมือง ชาวเหนือ มีดังนี้

สะล้อ เครื่องสาย บรรเลงโดยการสีด้วยคันชัก มี 3 ขนาด เล็ก กลาง และใหญ่ แบบ 2 สาย และ 3 สาย ทำด้วยลวดเหล็ก หรือสายไหมฟั่น
ซึง เครื่องสาย บรรเลงโดยการดีด สายทำด้วยลวดเหล็ก ลวดทองเหลือง หรือสายไหมฟั่น 2 สาย 3 สาย หรือ 4 สาย
ปี่ เป็นปี่ลิ้นเดียว ทำด้วยไม้ซาง บังคับเสียงด้วยรูอากาศ 6 รู มี 3 ขนาด ใหญ่เรียกว่า ปี่แม่ ขนาดรองลงมาเรียกว่า ปี่กลาง และขนาดเล็กเรียกว่า ปี่ก้อย นิยมบรรเลงประสมวงเรียกว่า วงจุ่มปี่ หรือ ปี่จุ่ม ร่วมกับซึงและสะล้อ
ปี่แน คล้ายปี่ชวาแต่ใหญ่กว่า เป็นปี่ลิ้นคู่ ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มีรูบังคับเสียงแบบปี่ใน นิยมบรรเลงในวงประกอบฆ้องกลอง ประกอบกับการฟ้อน มี 2 ขนาด ขนาดเล็กเรียกว่าปี่แนน้อย ขนาดใหญ่เรียกว่าปี่แนหลวง
พิณเปียะ ทำจากกะลามะพร้าว เวลาดีดเอากระโหลกติดไว้ที่หน้าอก ขยับปิดเปิดเพื่อให้เกิดเสียงกังวาน
กลองแต่งถิ้ง เป็นกลองสองหน้า ทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อน หน้ากลองขึงด้วยหนังวัว ใช้เป็นเครื่องประกอบจังหวะ
กลองตะหลดปด เป็นกลองสองหน้า ยาว 1 เมตร ตีด้วยไม้หุ้มนวม
กลองตึ่งโนง เป็นกลองขนาดใหญ่ ยาว 3 เมตร เป็นกลองอาณัติสัญญาณประจำวัด และใช้ในขบวนแห่ฯ ใช้บรรเลงประกอบจังหวะช่างฟ้อนต่างๆ ประกอบด้วยกลองตะหลดปด ปี่แน ฉาบใหญ่ และ ฆ้องหุ่ย มีคนหามตีด้วยไม้
กลองสะบัดไชย ใช้ตีเอาฤกเอาไชย เพื่อศิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ

หลากหลายขนาดและคุณภาพ ต้องสอบถามราคา

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก