เลขที่สินค้า AM-003 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญที่ระลึก ฉลองเมืองเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี เหรียญทองแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 ซ.ม. หนา 0.3 ซ.ม.

ด้านหน้า สมเด็จพระนเรศวร ผินพระภักตร์ทางเบื้องช้าย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฉลองเมืองเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ๑๒ เม.ย. ๓๙

ด้านหลัง เครื่องศาสตราวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ภายใต้กรอบวงกลมอักขระขอม

สภาพของเหรียญ ดีเยี่ยม สีผิวเดิม ไม่ผ่านการใช้

ราคา 3,000 บาท


ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก