เลขที่สินค้า AM-004 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญอิสริยาภรณ์ ศานติมาลา (สันติมาลา) ชนิดพิเศษ เหรียญเงิน รูปไข่ ขนาด 4.1 ซ.ม. x 4.7 ซ.ม. น้ำหนัก 53.5 กรัม แขวนใต้ดาบดั้งไข้วทำด้วยเงิน แพรแถบสีแดงขาวน้ำเงินของเดิม

ด้านหน้า ไอราพต (ช้างสามเศียร) ทรงเครื่องยืนหน้าตรงบนแท่น

ด้านหลัง คาถาอักขระไทย นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ อักขระโรมัน NATTHI SANTI PARAM SUKHAM ด้านหลังฝักดาบดั้งไข้วประทับคำว่า กองกระษาปณ์ กรมคลัง 2488

สภาพของเหรียญ ดีเยี่ยม สีผิวเดิม ไม่มีตำหนิ ไม่มีรอยขีดข่วน เก่าเก็บ ไม่ผ่านการใช้ สุดยอดหายาก เหมาะแก่การสะสม

ราคา 200,000 บาท

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๙ ตราไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ ให้สร้างเหรียญราชอิสสริยาภรณ์ ศานติมาลา (ศม) สำหรับพระราชทานเพื่อสนองคุณงามความดี และเป็นกิติยานุสรณ์แก่ผู้ซึ่งได้กระทำการต่อต้านผู้รุกราน และยอมเสียสละทุกอย่าง ทำการแก้กลับการร้ายให้กลายเป็นดี ยังผลให้ประเทศไทยบรรลุถึงซึ่งสันติภาพ และ คงธำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตย มี ๒ ชนิด ชนิดสามัญมีลักษณะเป็นเหรียญดีบุกรูปไข่ ด้านหน้ามีรูปไอราพด ด้านหลังจารึกคาถาเป็นอักษรไทยและอักษรโรมันว่า "นัตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ" "NATTHI SANTI PARAM SUKHAM" พร้อมกับแพรแถบสีแดงกว้าง ๔๐ มิลลิเมตร ตรงกึ่งกลางของแพรแถบ มีริ้วสีน้ำเงินกว้าง ๔ มิลลิเมตร และมีริ้วสีขาวกว้างข้างละ ๒ มิลลิเมตร ประกบ ๒ ข้างริ้วสีน้ำเงิน ชนิดพิเศษมีลักษณะเช่นชนิดสามัญแต่เป็นเหรียญเงิน และเหนือเหรียญขึ้นไปมีดาบดั้งทำด้วยเงินไขว้กันประกอบอยู่ด้วย ประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สำหรับสตรีให้ผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย เหรียญนี้พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ไดัรับวายชนม์ให้ทายาทโดยธรรม รักษาไว้เป็นที่ระลึก ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น)

          ผู้ออกแบบ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

          รัฐบาลตั้งใจที่จะมอบเหรียญฯ นี้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีแก่เหล่าเสรีไทย และบรรดานายทหารกองทัพอังกฤษในฐานที่ตั้ง ณ ประเทศอินเดีย และนายทหารกองทัพอเมริกันในฐานที่ตั้งประเทศจีน ที่ได้ใหัความช่วยเหลือในการจัดตั้งหน่วยรบ สนับสนุนยุทธปัจจัย ฝึกอบรม นำส่งเล็ดลอดเข้ามาสอดแนม จารกรรม เพื่อการประสานงานกับกลุ่มเสรีไทยใต้ดินในประเทศ เพื่อการกู้ชาติ เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งประเทศไทยถูกยึดครองโดยกองทัพญี่ปุ่น

          ภาพและข้อความต่อไปนี้ คัดลอกมาบางส่วน จากเว็บไซต์ของสำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

          ...... แต่เมื่อจัดสร้างเสร็จแล้ว ยังไม่ทันที่จะมีพิธีแจกเหรียญอย่างสมเกียรติ ก็เกิดการรัฐประหารอันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยขึ้นเสียก่อนในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ นายควง อภัยวงศ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัติย์ในยุคนั้น ตัดสินใจ "รับเชิญ" จากคณะทหารขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะจำใจ "รับเชิญ" ให้ลาออกในเวลาไม่นาน แต่ระหว่างที่บริหารประเทศอยู่นั้น รัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ ได้สั่งระง้บการแจกเหรียญสันติมาลา และสั่งให้เอาเหรียญดังกล่าวที่ทำไว้เสร็จสรรพแล้วส่งให้กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ยุบหลอมทำเป็นเหรียญสลึง เหรียญห้าสิบสตางค์ ใช้ไปให้หมด ........

          หลังจากนั้นท่านปรีดี พนมยงค์ ได้ลี้ภัยไปยังต่างแดน และเสียชีวิตนอกมาตุภูมิในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖


          ผลลัพธ์ คือ เหล่าผู้กล้าเสรีไทยในประเทศ และ เสรีไทยในต่างประเทศ ต่างผิดหวัง จากผลกระทบทางการเมืองของไทย ตรงกันข้าม กลับกลายเป็นเหล่านายทหารต่างชาติที่ได้ช่วยเหลือ ประสานงาน ฝึกกองกำลังเสรีไทย ได้รับความดีความชอบ ต่างได้รับเชิญเข้าร่วมพิธี รับมอบเหรียญเงินชั้นสูงสุดชนิดแขวนใต้ดาบดั้งไข้ว ถ้วนหน้าทุกคน จากสถานเอกอัครราชทูตไทยในเวลานั้น เหรียญเงินชั้นสูงสุดแขวนใต้ดาบดั้งไข้วเหล่านี้ จึงมีพบเห็นได้แต่ในยุโรป และ อเมริกา

          นี่คือเหตุแห่งความ หายากมากที่สุด ของเหรียญอิสสริยาภรณ์ศานติมาลา ท่านผู้ใดที่สนใจวีระกรรมของเหล่าเสรีไทยในอดีต ให้สืบค้นจากหัวข้อเรื่อง วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคมติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก