เลขที่สินค้า AM-005 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญที่ระลืก กระทรวงการต่างประเทศ เหรียญทองแดงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.78 ซ.ม. น้ำหนัก 8.7 กรัม

ด้านหน้า เหรียญลึกเหมือนจาน รูปโกษาปานสวมลอมพอก หน้าตรง ครึ่งตัว โกษาปาน

ด้านหลัง ยันตร์ อักขระขอม ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ๑๔ เมย ๑๘ ของกระทรวงการต่างประเทศ ๒๔๑๘-๒๕๑๘ สภาพของเหรียญ ดีเยี่ยม สีผิวเดิม เก่าเก็บ ไม่ผ่านการใช้

ราคา 2,000 บาท

          ออกญาโกษาปาน เกิด พ.ศ. ๒๑๗๙ ที่กรุงศรีอยุทยา ชื่อเดิมว่า ปาน เป็นบุตรของหม่อมเจ้าเจิดอำไพ และเจ้าแม่วัดดุสิต ในสมัยที่โกษาปาน ดำรงตำแหน่งเป็นพระวิสูตรสุนทร ได้รับแต่งตั้งจากพระนารายณ์มหาราช ให้ไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับ ประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปกับเรือฝรั่งเศษเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๙ และเดินทางกลับเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๒๓๐ เสียชีวิต พ.ศ. ๒๒๔๓

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก