เลขที่สินค้า AM-005 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญที่ระลืก กระทรวงการต่างประเทศ เหรียญทองแดงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.78 ซ.ม. น้ำหนัก 8.7 กรัม

ด้านหน้า เหรียญลึกเหมือนจาน รูปโกษาปานสวมลอมพอก หน้าตรง ครึ่งตัว โกษาปาน

ด้านหลัง ยันตร์ อักขระขอม ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ๑๔ เมย ๑๘ ของกระทรวงการต่างประเทศ ๒๔๑๘-๒๕๑๘

สภาพของเหรียญ ดีเยี่ยม สีผิวเดิม ไม่ผ่านการใช้

ราคา 5,000 บาท

          ออกญาโกษาปาน เกิด พ.ศ. ๒๑๗๙ ที่กรุงศรีอยุทยา ชื่อเดิมว่า ปาน เป็นบุตรของหม่อมเจ้าเจิดอำไพ และเจ้าแม่วัดดุสิต ในสมัยที่โกษาปาน ดำรงตำแหน่งเป็นพระวิสูตรสุนทร ได้รับแต่งตั้งจากพระนารายณ์มหาราช ให้ไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับ ประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปกับเรือฝรั่งเศษเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๙ และเดินทางกลับเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๒๓๐ เสียชีวิต พ.ศ. ๒๒๔๓

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก