เลขที่สินค้า AM-013 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญ หลวงพ่อ เกษม เขมโก รุ่น ปราบฮ่อ กะไหล่ทอง เหรียญกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 ซ.ม. หนา 0.4 ซ.ม.

ด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์เบื้องซ้ายลอยองค์เหนือพวงมาลา เบื้องบนมีข้อความ จุฬาลงกรณ บรมราชาธิราช

ด้านหลัง พระสยามเทวาธิราช ทรงช้างถือพระแสงของ้าว ควาญช้างนั่งอยู่ท้ายช้าง เบื้องบนมีข้อความ เทิดพระเกียรติ์ พระบรมรูป ร. ๕ เหรียญปราบฮ่อ เกษม เขมโก ๒๓ ม.ค ๓๖ ด้านล่างมีกลุ่มแพรแถบ

สภาพของเหรียญ ดีเยี่ยม สีผิวเดิม ไม่ผ่านการใช้

ราคา 6,000 บาท

          หลวงพ่อเกษม เขมโก นามเดิมว่า เจ้าเกษม ณ ลำปาง ประสูติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็นบุตรเจ้าน้อยหนู ณ ลำปาง กับเจ้าแม่บัวจ้อน ณ ลำปาง บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๕ ปี จำวัดอยู่ที่วัดบุญยืน จังหวัดลำปาง และได้อุปสมบทในปีต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับฉายาว่า เขมโก

          หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นพระสายวิปัสนากรรมฐาน ไม่ยึดติดสถานที่ จึงได้ละวัดมาปฏิบัติธรรม ณ สุสานไตรลักษณ์ ตลอดชนชีพ มรณะภาพเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๙ สิริอายุได้ ๘๓ ปี


ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก