เลขที่สินค้า AM-013 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เนื้อทองแดง ขนาด 2.45 ซ.ม. x 2.85 ซ.ม. น้ำหนัก 9.17 กรัม

ด้านหน้า รูปหลวงปู่แหวนครึ่งตัวหน้าตรงเอียงซ้ายเล็กน้อย หลวงปู่แหวน (สุจิณฺโณ)

ด้านหลัง รูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักคิ์ ในชุดนายทหารเรือเต็มยศครึ่วตัวหน้าตรงเอียงซ้ายเล็กน้อย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กระทรวงกลาโหม ๒๕๒๐ สภาพของเหรียญ ดีเยี่ยม สีผิวเดิม เก่าเก็บ ไม่ผ่านการใช้

ราคา 2,000 บาท

          หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เดิมชื่อ นายญาณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๓๖ ณ บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นบุตรของ นายใส รามสิริ และ นางแก้ว รามสิริ มีน้องสาวหนึ่งคน เมื่อครั้งเยาวัยได้เคยรับปากกับมารดาว่า "จะบวชให้พ่อแม่และจะอยู่ในผ้าเหลืองชั่วชีวิต" เมื่ออายุได้ ๙ ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดโพธิชัย และเปลี่ยนชื่อเป็น สามเณรแหวน นับแต่นั้นมา และได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐

          เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้เข้าพบท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูมาจารย์ ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปลี่ยนจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุติ และได้รับฉายาว่า สุจิณฺโณ จากนั้นได้จาริกไปศึกษาพระธรรมกรรมฐานกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ดงมะไฟ บ้านค้อ จังหวัดอุบลราชธานี

          ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้จำวัดที่วัดอรัญวิเวก บ้านหางดง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุได้ ๗๕ ปี ท่านได้ย้ายไปพำนักในกุฏิเล็กๆ ที่วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระหนู สุจิตโต เป็นเจ้าอาวาส

          นับแต่หลวงปู่แหวนได้ขึ้นมาอยู่ภาคเหนือ ท่านชอบอากาศและสภาพแวดล้อมของเมืองเหนือ จึงไม่ยอมไปจำพรรษาในภาคอื่น และได้มรณะภาพที่วัดดอยแม่ปั๋งแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๒๘ สิริอายุได้ ๙๘ ปี

          ตลอดชีวิต มิเคยแสวงหาทรัพย์สินใดๆ กุฏิที่ท่านพำนักซอมซ่อ มุ่งแต่ช่วยสังคมและวัดอื่นๆ


ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก