เลขที่สินค้า AM-014 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ กองทัพเรือ รูปใบเสมาทองแดงรมดำ ขนาด กว้าง 2.75 ซ.ม. สูง 3.5 ซ.ม. น้ำหนัก 10 กรัม

ด้านหน้า รูปหลวงปู่แหวนศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย หลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ ภายในกรอบลายไทย

ด้านหลัง อักขระขอม แผนที่ประเทศไทย สมอเรือ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ ๒๕๒๐ ตอกโคต ทร

สภาพของเหรียญ ดีเยี่ยม สีผิวเดิม เก่าเก็บ ไม่ผ่านการใช้

ราคา 3,000 บาท

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เดิมชื่อ นายญาณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๓๖ ณ บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นบุตรของ นายใส รามสิริ และนางแก้ว รามสิริ มีน้องสาวหนึ่งคน เมื่อครั้งเยาวัยได้เคยรับปากกับมารดาว่า "จะบวชให้พ่อแม่และจะอยู่ในผ้าเหลืองชั่วชีวิต" เมื่ออายุได้ ๙ ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดโพธิชัย และเปลี่ยนชื่อเป็น สามเณรแหวน นับแต่นั้นมา และได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้เข้าพบท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูมาจารย์ ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปลี่ยนจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุติ และได้รับฉายาว่า สุจิณฺโณ จากนั้นได้จาริกไปศึกษาพระธรรมกรรมฐานกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ดงมะไฟ บ้านค้อ จังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้จำวัดที่วัดอรัญวิเวก บ้านหางดง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุได้ ๗๕ ปี ท่านได้ย้ายไปพำนักในกุฏิเล็กๆ ที่วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระหนู สุจิตโต เป็นเจ้าอาวาส

นับแต่หลวงปู่แหวนได้ขึ้นมาอยู่ภาคเหนือ ท่านชอบอากาศและสภาพแวดล้อมของเมืองเหนือ จึงไม่ยอมไปจำพรรษาในภาคอื่น และได้มรณะภาพที่วัดดอยแม่ปั๋งแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๒๘ สิริอายุได้ ๙๘ ปี

ตลอดชีวิต มิเคยแสวงหาทรัพย์สินใดๆ กุฏิที่ท่านพำนักซอมซ่อ มุ่งแต่ช่วยสังคมและวัดอื่นๆ


ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก