เลขที่สินค้า AM-015 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญ หลวงพ่อแหวน สุจิณฺโณ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อนวะโลหะรมดำ กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.9 ซ.ม. น้ำหนัก 12.32 กรัม สร้างจำนวน 1,200 เหรียญ

ด้านหน้า ภาพหลวงพ่อแหวนหน้าตรงครึ่งตัวระดับอกหน้าเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อย หลวงพ่อแหวน สุจิณฺโณ อายุครบ ๗ รอบ รุ่นพิเศษ

ด้านหลัง ยันตร์ อักขระขอม ที่ระลึกในงานหล่อรูปปั้น พระอาจารย์มั่น ภูริทตุตเถระ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ๑๑ เมษายน ๑๗ ตอกโค๊ต

สภาพของเหรียญ สวยเยี่ยม สีผิวเดิม ไม่ผ่านการใช้ หายาก เหมาะแก่การสะสม

ราคา 30,000 บาท

          หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เดิมชื่อ นายญาณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๓๖ ณ บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นบุตรของ นายใส รามสิริ และนางแก้ว รามสิริ มีน้องสาวหนึ่งคน เมื่อครั้งเยาวัยได้เคยรับปากกับมารดาว่า "จะบวชให้พ่อแม่และจะอยู่ในผ้าเหลืองชั่วชีวิต" เมื่ออายุได้ ๙ ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดโพธิชัย และเปลี่ยนชื่อเป็น สามเณรแหวน นับแต่นั้นมา และได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐

          เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้เข้าพบท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูมาจารย์ ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปลี่ยนจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุติ และได้รับฉายาว่า สุจิณฺโณ จากนั้นได้จาริกไปศึกษาพระธรรมกรรมฐานกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ดงมะไฟ บ้านค้อ จังหวัดอุบลราชธานี

          ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้จำวัดที่วัดอรัญวิเวก บ้านหางดง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุได้ ๗๕ ปี ท่านได้ย้ายไปพำนักในกุฏิเล็กๆ ที่วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระหนู สุจิตโต เป็นเจ้าอาวาส

          นับแต่หลวงปู่แหวนได้ขึ้นมาอยู่ภาคเหนือ ท่านชอบอากาศและสภาพแวดล้อมของเมืองเหนือ จึงไม่ยอมไปจำพรรษาในภาคอื่น และได้มรณะภาพที่วัดดอยแม่ปั๋งแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๒๘ สิริอายุได้ ๙๘ ปี

          ตลอดชีวิต มิเคยแสวงหาทรัพย์สินใดๆ กุฏิที่ท่านพำนักซอมซ่อ มุ่งแต่ช่วยสังคมและวัดอื่นๆ


ภาพจาก Internet คัดลอกเพื่อการอ้างอิงตรวจสอบตำหนิ ขอขอบคุณเจ้าของภาพ


ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก