AM-025 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญ รูปไข่เล็ก กะไหล่ทอง ครูบาอินถา (วัดสันคอกช้าง) อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ขนาด กว้าง 2.2 ซ.ม. ยาว 3.25 ซ.ม.

ด้านหน้า รูปครูบาอินถา สุขวฑุฒโก หน้าตรง ครึ่งตัว ที่ระลึก ครบ ๔ รอบ ๒๑ ๒๕ มกราคม ๒๔๒๙ ครูบาอินถา

ด้านหลัง ยันตร์อักขระขอม วัดพระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอว จ.เชียงใหม่

สภาพของเหรียญ ดีเยี่ยม สีผิวเดิม ไม่ผ่านการใช้

ราคา 3,000 บาท

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก