AM-056 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

พระโพธิสัตว์ศิลา Granite เขียวอมเทา สมัยวรรธนะ หลังรัชสมัยคุปตะ ต้นปาละ ราว พุทธศตวรรษที่ 13 จาก คยา Gaya ประเทศอินเดีย ขนาด กว้าง 34 ซ.ม. สูง 70 ซ.ม. ฐานหนา 17 ซ.ม.

ด้านหน้า แกะสลักลอยองค์ พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร มีพระพุทธเจ้าเหนือศิราภรณ์ แทนที่พระอุณาโลมด้วยดวงพระเนตรที่สามเหนือระหว่างพระเนตรทั้งสอง ปางนั่งประทานพร (Asana Varada Mudra) ประทับนั่งบนบัลลังก์ดอกบัว ห้อยพระบาทขวาเหนือดอกบัวบาน พระหัตถ์ซ้ายถือก้านดอกบัว ประทานพรโดยการหงายฝ่าพระหัตถ์ขวาเหนือพระชานุข้างขวา มีเรือนแก้วอยู่เบื้องหลัง ใต้ฐานดอกบ้วข้างล่างด้านขวา มีคนตัวเล็กนั่งยองๆ พนมมือ

พระโพธิสัตว์ศิลาระดับพิพิธภัณฑ์ (Museum piece) เก่าแก่ ของแท้ หายากมาก จากแหล่งกำเนิดเดิม แดนพุทธภูมิ

นำเสนอเพื่อการเรียนรู้ ยากประเมินค่า ไม่สามารถระบุราคา

หมายเหตุ: พระโพธิสัตว์ศิลาองค์นี้ ตรงกับพระราชลัญจกร (ตราแผ่นดินสำหรับประทับ) ในพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8


พระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์มหาอนันทมหิดล เป็นรูปพระโพธิสัตว์ ประทับนั่งบนบัลลังก์ดอกบัว ห้อยพระบาทขวาเหนือบัวบาน มีเรือนแก้วอยู่ทางเบื้องหลัง พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูม เป็นตรางาลักษณ์กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซ็นติเมตร


ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก