เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ปราบฮ่อคลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญฯ ปราบฮ่อ เนื้อเงินกลม ขนาด 25 ม.ม.

ด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์เบื้องซ้ายลอยองค์เหนือพวงมาลา เบื้องบนมีข้อความ จุฬาลงกรณ บรมราชาธิราช

ด้านหลัง พระสยามเทวาธิราช ทรงช้างถือพระแสงของ้าว ควาญช้างนั่งอยู่ท้ายช้าง เบื้องบนมีข้อความ ปราบฮ่อ ๑๒๓๙ ๑๒๔๗ ๑๒๔๙ ด้านล่างมีกลุ่มแพรแถบ

          ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญฯ นี้ ไม่ได้รับประกาศนียบัตรกำกับ แต่จะได้รับประกาศชื่อลงในราชกิจจานุเบกษา


**********


          ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ท่านสามารถนำข้อเขียน เนื้อหา ไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องแจ้งแต่ประการใด ส่วนภาพประกอบในสาระน่ารู้เหล่านี้ได้คัดลอกมาจาก Internet Public Domains บางภาพอาจมีลายน้ำต้องคงไว้เป็นตัวอ้างอิงถึงที่มา และต้องให้ Credit แก่เจ้าของภาพ และ www.dandinth.com เพื่อประโยชน์ต่อการสืบค้น

คลิกที่นี่ เพื่อกลับไปเริ่มต้นอ่านใหม่

กลับไปหน้าหลัก