เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1เหรียญ ประพาสมาลา

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญที่ระลึก ลักษณะ กลมแบน ขอบเรียบ มีอักษรภาษาฝรั่งเศสที่ขอบเหรียญทอง MONNAIE DE PARIS GOLD ที่ขอบเหรียญเงิน MONNAIE DE PARIS ARGENT และที่ขอบเหรียญทองแดง MONNAIE DE PARIS BRONZE
ชนิด ทอง เงิน และ ทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ม.ม. ด้านหน้าและด้านหลังตรงกัน 12 นาฬิกา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 เพื่อพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ติดตาม และหน่วยงานในต่างประเทศที่ทรงเสด็จประพาส

ผู้ออกแบบ Henri August Jules Patey ผลิตที่ Monnaie de Paris (The Paris Mint) จำนวนที่ผลิต 500 เหรียญ

เหรียญที่ระลึกขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 245 ม.ม. ผลิตจำนวนน้อย สุดยอดหายาก

เหรียญประพาสมาลา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ม.ม.
ด้านหน้า พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ทางขวาของเหรียญ ริมขอบมีพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ที่ด้านซ้ายของพระบรมรูปเป็นชื่อย่อผู้ออกแบบ Aug. Patey

ด้านหลัง ข้อความ ที่รลึก ในการเสด็จประพาสดำเนิน ประพาศยุโรป ตั้งแต่วันที่ ๗ เดี่อนเมษายน ถึงวันที่ ๑๖ เดี่อนธันวาคม รัตนโกสินทร์ ๓๐ ศก ๑๑๖ เฉพาะเหรียญประพาสมาลา ข้อความต่างไปดังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือนเมษายน ถึงวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม

          ปัจจุบันนึ้ มีเหรียญฯ ที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป ร. 5 ปลอม หลายพิมพ์ แต่มีเพียง 2 พิมพ์ มีคุณภาพดีมาก สร้างบล๊อคแม่พิมพ์จากเหรียญแท้ แต่งลายเส้นเน้นความคมชัด มีขาด มีเกิน ซึ่งรายละเอียดของเหรียญฯ ปลอมเหล่านี้ จะจับผิดได้ต้องขยายด้วยภาพถ่าย เพื่อเปรียบเที่ยบกับภาพขยายของเหรียญแท้เท่านั้น เหรียญฯ ปลอมเหล่านี้ มีกระจายอยู่ในประเทศ และ ต่างประเทศ เป็นสัญญาณเตือนให้เหล่านักสะสมเหรียญกษาปณ์มือใหม่ พึงใช้ความระมัดระวัง ในการเลือกซื้อเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก ด้วยความสุขุม ระมัดระวัง ตรวจสอบให้ดี ข้อสำคัญต้องมีความรู้ และ ต้องมีภาพถ่ายเหรียญฯ แท้ เป็นตัวอ้างอิงเปรียบเทียบ

          นับแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ทั่วโลกต่างตื่นตัวเก็บสะสมเสาะหาเหรียญกษาปณ์ เนื่องจากโลหะมีค่าล้วนมีราคาสูงขึ้น ความนิยมสะสมดวงตราไปรษณียากรลดลง หลายประเทศเร่งปรับระบบเศรษฐกิจไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) หรือ สังคมไร้เหรียญกษาปณ์ (Coinless Society) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ราคาเหรียญกษาปณ์ เหรียญเพื่อการสะสม และ เหรียญที่ระลึกต่างๆ จึงมีราคาทะยานสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหรียญเก่า เหรียญโบราณหายาก มีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อ ย่อมคุ้มค่าต่อการทำเหรียญปลอมของเหล่ามิจฉาชีพ ยิ่งเครื่องมือทางเทคโนโลยีด้านโลหะวิทยามีราคาถูกลงใช้ง่ายไม่ซับซ้อนมีความเที่ยงตรงสูง เพราะใช้เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงไม่แปลกที่จะพบเหรียญฯ ปลอมคุณภาพสูงผลิตจากต่างประเทศ และ ในประเทศมากขึ้น


**********


          ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ท่านสามารถนำข้อเขียน เนื้อหา ไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องแจ้งแต่ประการใด ส่วนภาพประกอบในสาระน่ารู้เหล่านี้ได้คัดลอกมาจาก Internet Public Domains บางภาพอาจมีลายน้ำต้องคงไว้เป็นตัวอ้างอิงถึงที่มา และต้องให้ Credit แก่เจ้าของภาพ และ www.dandinth.com เพื่อประโยชน์ต่อการสืบค้น

คลิกที่นี่ เพื่อกลับไปเริ่มต้นอ่านใหม่

กลับไปหน้าหลัก