ทำมาหากิน บนแผ่นดินไทย ยุคไร้พรมแดน

ภาพจาก Internet


          พ.ศ. นี้ เป็นยุคดิจิตัล โลกไร้พรมแดน ติดต่อถึงกันได้รวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถประชุมปรึกษาร่วมกันจากที่ตั้งสำนักงานห่างไกลคนละซีกโลก ดังที่เรียกว่า วิดิโอคอนเฟอเร้นซ์ ได้โดยง่าย ไม่น่าแปลกที่การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้รับความนิยมแพร่หลาย

          แนวคิดการทำมาหากินก็เปลี่ยนไปด้วยอินเตอร์เน็ต ซึ่งถูกใช้เป็นสื่อในการทำธุรกิจ ซื้อขายสินค้า กระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีทำเลที่ตั้ง ไม่มีหน้าร้าน ตนคนเดียวก็สามารถประกอบธุระกิจการค้ากับคนทั้งโลกได้โดยง่าย จากโรงรถ หรือห้องเล็กๆ หลังเขา แม้ไม่มีไฟฟ้าแต่มีพลังงานแสงอาทิตย์ หากมีสัญญาณมือถือก็สามารถกระทำได้ ข้อสำคัญคือ ตัวเรามีความเก่งพอที่จะนำเสนอขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ซื้อขายโอนเงินผ่านระบบธนาคาร ส่งสินค้าผ่านบริการไปรษณีย์ไทย ส่งถึงทุกที่ทั่วโลก หรือ บริการโลจิสติกส์ส่งด่วนจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ

          ในอดีต สังคมของเรา ผู้คนถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่พวก ไม่เอาไหน ประเภทเช้าชามเย็นชาม ขาดความกระตือรือร้น ไม่รู้ร้อนรู้หนาว มองโลกในแง่ดี พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ คืออยู่ไปวันๆ ทำตนเป็นคนธรรมมะธรรมโม อยู่ในศีล ชอบอ้างบุญอ้างกรรม ไร้เหตุผล มักประกอบอาชืพการงานประเภทพื้นๆ ทั่วไป กลุ่มที่สองได้แก่พวก อวดรู้ คือผู้ที่มีความรู้ เรียนมาสูง คนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษา หวังความก้าวหน้า อยากได้อยากมี แต่ยังตั้งตัวไม่ได้ อ่อนประสบการณ์ เป็นผู้ตาม ไม่มีทุนแต่มีความทะเยอทะยาน มุงหาแต่อาชีพการงานที่สบายดูดี มีชั้นทางสังคม กลุ่มที่สามได้แก่พวก อวดดี อวดมี หมายถึงผู้ที่มีหน้าที่การงานอาชีพมั่นคง ผู้อาวุโส ผู้ประกอบการที่ประสพความสำเร็จ และผู้มีฐานะ คนกลุ่มนี้มักยึดติดกับความคิดบนประสบการณ์และความเชื่อของตน ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ไม่นิยมชมชอบคน อวดเก่ง ผู้คนที่มีอาวุโสต่ำกว่าจึงไม่กล้าเสี่ยงแสดง กลัวล้มเหลว เปลืองตัว เพราะทุกคนล้วนถูกปลูกฝังให้มีความคิดสร้างสรรค์แบบไทยๆ คือ ให้คิดและทำในสิ่งที่ดูดี แม้นจะต่างวิธีแต่ต้องเข้ากันได้ ไปกันได้กับความคิดเห็นและวิธีการของคนหมู่มาก ไม่เสนอความคิดและการกระทำที่ขัดแย้ง ผู้ใดที่มีความคิดต่าง แหกกฏจารีตประเพณี มักถูกตำหนิว่าเป็นคนนอกคอก หัวแข็ง

          สังคมดิจิตัลทุกวันนี้ต้องการคนกลุ่มนี้ คน อวดเก่ง ซึ่งหาได้จากคนหนุ่มสาว หรือคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดริเริ่ม กล้าที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงหลักการ และ วิธีการเดิมๆ ที่จำเจ สร้างวิธีการและวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้มีความสะดวก ง่าย รวดเร็ว และประหยัด ทำลายระบบผูกขาดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ ตัวอย่างมีให้เห็นมากมาย อาทิ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Micro computers ที่ใช้กันทั่วโลก คิดและสร้างโดยคนหนุ่ม หรือ เฟสบุค Facebook สื่อออนไลน์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็คิดและสร้างโดยคนหนุ่มรุ่นใหม่เช่นกัน

          ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดแปลกๆ มีวิธีการแหวกแนว ง่ายต่อการปฎิบัติ เป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน ใครก็สามารถเข้าใจและกระทำตามได้

          ทุกวันนี้ ทั่วโลกตื่นตัวและให้ความสำคัญกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความคิดทะเยอทะยาน กล้าได้กล้าเสีย กล้าแหกกฏเกณฑ์เดิมๆ แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม จึงเกิดนิยามคำว่า สตาร์ตอัพ Start-up เริ่มต้นให้ได้ ไปให้รุ่ง ใครที่มีความคิดแหวกแนว กล้าริเริ่ม จงแสดงออก โดยการอวดเก่งให้เป็นที่รับรู้ และเห็นผล แม้นไม่มีทุน แต่มีความเก่ง หากเข้าท่า มีความเป็นไปได้ ย่อมมีผู้ให้การสนับสนุน ร่วมทุน ช่วยหนุนให้บรรลุความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การค้า วิชาการ หรือ งานบริการ ฯลฯ โดยมีข้อแม้ว่า ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้สื่อสารบนอินเตอร์เน็ต เพราะเข้าถึง และ ไปถึงได้ทุกที่ทั่วโลก

          สารพัดอาชีพสำเร็จได้ด้วยอินเตอร์เน็ต ณ ที่นี้ ใคร่ขอเสนอพอเป็นแนวทาง ก่อนอื่นพึงเข้าใจ และ ต้องยอมรับก่อนว่า แทบจะทุกสาขาอาชีพล้วนมีบริการ หรือ เสนอขายอยู่ก่อนแล้วบนอินเตอร์เน็ต แต่หลักการมีอยู่ว่า ความคิดย่อมโดยสารกันได้ ต่อยอดกันได้ สำคัญที่ว่าเรามีวิธีอื่นที่ดีกว่า หรือ ทำได้ดีกว่า


ภาพจาก Internet

          งานบริการ

รับจองห้องพัก ไม่ว่าโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้า ล้วนมีหน้าเว็บไซต์ของตนนำเสนอโฆษณาเกลื่อนบนอินเตอร์เน็ต หากเราสามารถให้บริการรวบรวมเหล่าที่พักต่างๆ ในท้องถิ่น จัดวางให้เป็นหมวดหมู่ไว้ในเว็บไซต์ของเราซึ่งเป็นศูนย์รวม เป็นสื่อกลางสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและเทศ ใช้เรียกดูที่ตั้ง บริเวณโดยรอบที่จะพักจาก Google Map, Google street ให้คำแนะนำ นำเสนอ สถานที่เที่ยวใกล้เคียง ให้บริการรับจองห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก คิดค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากเจ้าของห้องพักที่เป็นสมาชิกเมื่อมีผู้จองเข้าพักหรือใช้บริการ


ภาพจาก Internet

          ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ขาย ชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับรถจักรยานทั่วไป ในชนบทท้องถิ่นที่ห่างไกล ใช้จักรยานแพร่หลาย มีความต้องการ กระบอกสูบลมยาง เครื่องมือถอดยาง ปะยาง ไฟกระพริบสีขาว สีแดง กระดิ่ง ยางนอก ยางใน ฯลฯ


ภาพจาก Internet

          ผลิตผลจากกสิกรรม

ขาย ปลาตู้ ปลาสวยงาม ปลากัดไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากคุณสมบัติสวยงามเฉพาะตัวและเลี้ยงง่าย ปลาหางนกยูงแม้นเป็นปลาต่างถิ่นจากอเมริกาใต้แต่ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีหางและครีบสวยงามไม่แพ้ปลากัด


ภาพจาก Internet

ขาย แมลงจิ้งหรีด แมลงกระชอน หนอนนก ไส้เดือนฝอย ชาวอินโดนีเซีย สิงค์โปร์ มาเลย์เซีย บรูไน และภาคใต้ของไทย นิยมเลี้ยงนก และ ปลาสวยงาม ล้วนมีความต้องการสูง ส่งขายในรูปของ ไข่อ่อน ตัวอ่อน ตัวเต็มวัย หรือ อบแห้ง ฯลฯ นอกจากนั้นยังสามารถแปรรูปเป็นอาหาร จากการเป็นผู้เพาะเลี้ยง หรือ เป็นผู้จัดจำหน่าย ส่งออก

ในอนาคต แมลง และ หอยทาก จะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ผลิตจากฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทดแทน สำหรับมวลมนุษย์ชาติ และจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ส่งขายไปทั่วโลก


ภาพจาก Internet

ขาย ดักแด้ผีเสื้อสวยงาม ฟาร์มผีเสื้อในประเทศและต่างประเทศ มีความต้องการผีเสื้อเมืองร้อนหายาก ส่งขายในรูปของตัวดักแด้ จากการเพาะเลี้ยง


ภาพจาก Internet

          ผลิตผลจากหัตถกรรม ศิลปกรรม และ วัฒนธรรม

ขาย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอมือ ผ้าไหมและผ้าฝ้ายของไทย ไม่สามารถแข่งขันด้านคุณภาพกับผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน อินเดีย และเวียตนามได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสร้างเป็นจุดขายไปทั่วโลกได้ คือ อัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทย ต้องนำเสนอประวัติที่มา ลวดลายประจำถิ่น กระบวนการผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ปั่นด้ายด้วยมือ ถักและทอด้วยกี่มือ ย้อมสีธรรมชาติ ควรเป็นสีทึมๆ ออกไปทางคลาสสิค เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ


ภาพจาก Internet

ขาย ผ้าทอ ชาวเขา ชนเผ่า ชาวเขาเป็นผู้ที่มีเวลา มีความเพียร และความขยัน ในการเย็บปักถักร้อยเป็นเลิศ เช่น ชาวเย้า (เมี่ยน) ปักลายได้ละเอียดและแน่น ชาวม้งปักครอสติชได้สวยงาม ชาวกะเหรี่ยงทอผ้าสลับลายได้เก๋ไก๋ ชาวอาข่าต่อลายผ้าได้เยี่ยมยอด ชาวละว้า (ลั๊ว) ทอผ้าได้แน่นหนาและทนทาน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของชาวเขาและชนเผ่าที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมาก ได้แก่ผ้าทอจากใยกัญชง ซึ่งเป็นใยธรรมชาติ น้ำหนักเบา ลดอุณหภูมิลงถึงสามองศาเมื่อสวมใส่ และมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกินของตัวมอดและแมลง


ภาพจาก Internet

ขาย เครื่องประดับ โลหะดุนลาย ทำมือ งานหัตถกรรมจากโลหะขึ้นรูป หรือดุนลายด้วยมือ มีรูปแบบลวดลายพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เหมาะสำหรับประดับห้องรับแขก อาคาร ที่พักอาศัย และ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับร่างกายพื้นเมือง ชาวเขา ชนเผ่า เช่น กำไล สร้อยคอ ต่างหู ปิ่นปักผม ตลอดจนเครื่องประดับตกแต่ง ผ้านุ่ง กางเกง เช่น เข็มขัดรัดเอว เข็มขัดระย้า ฯลฯ


ภาพจาก Internet

ขาย ศาลพระภูมิ น๊อคดาวน์ ความเชื่อของคนไทย หากย้ายบ้านย้ายที่อยู่ แม้นที่อยู่อาศัยเดิมหากถูกทักเรื่องเจ้าที่ ต้องตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิน๊อคดาวน์ถอดประกอบได้ สารพัดแบบ ไทยเหนือ ไทยกลาง ไทยไต้ ฯลฯ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีให้เลือก น้ำหนักเบา กะทัดรัด ประกอบง่าย จากไม้เนื้อแข็ง ไม้ไผ่ กระดาษอัด พลาสติก ฯลฯ หากนำเสนอขายต่างชาติให้เรียกว่า Bird houses นิยมนำไปตั้งประดับสวน แขวนตามต้นไม้ หรือ วางไว้บนรั้ว เพื่อให้นกอยู่อาศัย


ภาพจาก Internet

ขาย ตาลปัตร น๊อคดาวน์ พับเก็บ ถอดต่อด้าม ประกอบง่าย บรรจุกล่องส่งไปรษณีย์ได้สะดวก


ภาพจาก Internet


ภาพจาก Internet

          เครื่องมือ เครื่องกล อุปกรณ์ อะไหล่

ขาย เครื่องมือ ชิ้นส่วน อะไหล่ยนต์ ทุกวันนี้ ความสะดวกในการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ กระทำได้และกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ ในท้องถิ่นห่างไกลยากที่จะเข้าถึง อุปกรณ์อะไหล่ไม่มีขาย ร้านค้าที่นำไปจำหน่ายมักสนใจแต่ที่จะขายตัวเครื่อง ไม่ยอมสต๊อคอะไหล่อุปกรณ์ เพราะจะทำให้ต้นทุนประกอบการสูง ในขณะเดียวกันมักโก่งราคาเกินเหตุ เครื่องมือ ของใช้ และจักรกลเก่าจำนวนมากจึงถูกละทิ้งขาดการซ่อม เนื่องจากหาอะไหล่และอุปกรณ์ไม่ได้ อินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางที่ดีที่สุดที่จะนำเสนอขาย กระจายอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ เหล่านี้ไปทั่วทิศถึงทุกครัวเรือน อาชีพนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นความรู้สาขาช่างต่างๆ หากมีความคิดผิวเผินแบบคนรุ่นเก่าอาจกังวลเรื่องต้นทุน กลัวต้องใช้เงินลงทุนมาก แต่ถ้าคิดแบบคนรุ่นใหม่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อ จะสามารถกระทำได้โดยง่าย กล่าวคือ ต้องใช้เว็บไซต์ นำเสนอขายสินค้าเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยการแนะนำเว็บไซต์ของเราแก่บริษัทผู้นำเข้า หรือ บริษัทตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ เสนอตนขอเป็นผู้แทนขายสินค้าบนเว็บไซต์ หากเว็บไซต์เป็นที่น่าเชื่อถือย่อมได้รับการส่งเสริม เพราะบริษัทเหล่านั้นจะได้ประโยชน์โดยตรงจากการนำเสนอ โฆษณาเข้าถึงตัวผู้สนใจที่อยู่ห่างไกล เพราะทุกวันนี้ บริษัทส่วนใหญ่ไม่สามารถโฆษณาสินค้าของตนให้ไปได้ทั่วถึงทุกที่ เพราะค่าใช้จ่ายสูงมาก ลำพังร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดก็มิได้ประชาสัมพันธ์สินค้า รังแต่พึ่งการโฆษณาของบริษ้ทตัวแทน รอแต่ขายอย่างเดียว ทำเว็บไซต์ของเราให้เป็นแคตตาล๊อครวบรวมรายการ สินค้า เครื่องจักรกลทุ่นแรง เครื่องจักรกลการเกษตร อะไหล่ อุปกรณ์ทุกชนิดที่จำเป็นสำหรับครัวเรือน ทุกสาขาอาชีพ จำแนก อธิบายให้ความรู้ ความเข้าใจ ของแท้ ของเทียมใช้ทดแทน บริการ จัดหา จัดส่ง กินเปอร์เซ็นต์จากการขาย โดยไม่มีการสต๊อคสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น


ภาพจาก Internet

          ของเก่า ของสะสม

ขาย เหรียญกษาปณ์เก่าเก็บ พระเครื่อง ของสะสมยอดนิยมของชาวต่างชาติ คือ เหรียญกษาปณ์โบราณ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และเหรียญที่ระลึก ส่วนในประเทศไทยไม่มีอะไรเกินกว่าการสะสมพระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง นิยมมากในประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย และ จีน

          เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ำ กระทำได้สะดวก ใช้ได้กับโปรแกรมเว็บไซต์สำเร็จรูปที่มีอยู่ทั่วไป ถ้าเป็นมือใหม่สามารถทดลองศึกษาซื้อขายบนเฟสบุค หรือ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี หากเป็นงานบริการหรืออาชีพอื่นที่ต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม รู้ผลทันทีแบบเรียลไทม์ มีความซับซ้อน ก็ต้องมีความรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือมีโปรแกรมเมอร์ร่วมทำงาน เว็บไซต์ที่จะประสพความสำเร็จ มีคนนิยมเข้าชมและใช้บริการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ภาพและเนื้อหาต้องสื่อสารชัดเจน เรียกแสดงผลได้รวดเร็ว ตัวตน ที่อยูที่ตั้ง น่าเชื่อถือ ติดต่อสอบถามให้บริการรวดเร็ว ส่งสินค้าตรงเวลา

          เมื่อก่อน ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ผู้ที่มีทุนย่อมประสพความสำเร็จ หากทุนหนามักผูกขาดตลาด แต่ยุคดิจิตัล ปลาว่ายเร็วแซงปลาเฉื่อย แม้นทุนน้อยหรือไม่มีทุน ถ้ามีความคิด กล้าริเริ่ม ก็จะประสพความสำเร็จได้ ทุกวันนี้ เศรษฐีรุ่นใหม่คือคนกลุ่มนี้ คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความเก่งกำลังเปลี่ยนโลก คนรุ่นเก่าถ้าตามไม่ทันเทคโนโลยี ไม่ยอมปรับตัวให้ธุรกิจเข้ากับยุคสมัย จะลำบาก เสี่ยงที่จะเฉา หรือ ล้มหายไปจากตลาด เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปใช้บริการออนไลน์


**********


          ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ท่านสามารถนำ ข้อเขียน เนื้อหา ไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องแจ้งแต่ประการใด ส่วนภาพประกอบในสาระน่ารู้เหล่านี้ได้คัดลอกมาจาก Internet Public Domains บางภาพอาจมีลายน้ำต้องคงไว้เป็นตัวอ้างอิงถึงที่มา และต้องให้ Credit แก่เจ้าของภาพ และ www.dandinth.com เพื่อประโยชน์ต่อการสืบค้น

คลิกที่นี่ เพื่อกลับไปเริ่มต้นอ่านใหม่

กลับไปหน้าหลัก