เลขที่สินค้า B-036-4

กระเป๋าย่ามผ้า ชนเผ่า เย้า (เมี่ยน) ปักครอสติชแต่งด้วยเทปผ้าทอลาย ติดสองซิปที่กระเป๋าด้านหน้า สายสะพายยาว vintage

ขนาด: ย่ามกว้าง 22 ซม. ย่ามยาว 36.5 ซม. สายย่ามยาว 110 ซม.

ราคา 160 บาท

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก