เลขที่สินค้า B-090-4

ย่ามผ้าทอสีแดง เนื้อแน่น ใช้ด้ายสีเขียว และสีขาว ทอสลับลายสวยงาม ปล่อยด้ายยาวทำชายย่าม ทำให้ดูพลิ้วสวย vintage

ขนาด: ย่ามกว้าง 32 ซม. ย่ามยาว 32 ซม. สายย่ามยาว 102 ซม. สายย่ามกว้าง 17 ซม.

ราคา 350 บาท

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก