เลขที่สินค้า CO-076 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญกษาปณ์เงิน บาท ร.5 ตราพระจุลมงกุฎ - พระแสงจักร เส้นผ่าศูนย์กลาง 31 ม.ม. น้ำหนัก 15.1 กรัม ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ ตรงกัน ขอบเหรียญมีเฟือง ออกใช้ พ.ศ. 2412 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผลิตขึ้นใช้หมุนเวียนตามเหรียญตัวอย่างที่ทำจากประเทศอังกฤษ เพียง 3 ชนิดราคา คือ บาท สลึง เฟื้อง และไม่ทรงโปรดให้พระจุลมงกุฏมีรัศมีเช่นตัวอย่าง เหรียญชุดนี้ผลิตจากโรงกษาปณ์สิทธิการ เมื่อ พ.ศ. 2412 และ พ.ศ. 2413

ด้านหน้า เป็นรูปพระจุลมงกุฏ ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า กระหนาบด้วยฉัตร

ด้านหลัง เป็นรูปช้างยืนบนพื้น กลางแสงพระจักร รอบวงขอบมีดาวบอกราคา โดยดาวดวงหนึ่งแทนราคา 1 เฟื้อง

สภาพของเหรียญ ดีมาก ของแท้ หายาก

ราคา 5,500 บาท

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก