เลขที่สินค้า CO-077 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญกษาปณ์เงิน สลืง ร.5 พระบรมรูป - ตราแผ่นดิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 20.8 ม.ม. น้ำหนัก 3.72 กรัม ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ สลับกัน ขอบเหรียญ มีเฟือง

ด้านหน้า พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เต็มยศ ริมขอบมีพระปรมาภิไธย สมเด็จพระปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านหลัง เป็นตราแผ่นดินอย่างย่อ เรียกว่าตราแผ่นดินอย่างน้อย ด้านบนเป็นรูปมหาพิชัยมงกุฎ เปล่งรัศมีครอบพระแสงจักร และพระแสงตรี ข้างใต้เป็นรูปอ่าร์ม แบ่งเป็นสามช่อง ช่องบนช้างสามเศียร ช่องล่างซ้าย เป็นรูปช้างหันหน้าไปทางซ้าย ช่องล่างขวาเป็นรูปกริชไขว้ กระหนาบด้วยฉัตรสองข้าง ริมขอบซ้าย กรุงสยาม ริมขอบขวา รัชการที่ 5 ริมขอบล่าง สลึงหนึ่ง และปีรัตนโกสินทร์ศกที่ผลิต ๑๒๕

เหรียญฯ นี้ผลิต 8 ครั้ง คือ ไม่มีศักราช มีศักราช ร.ศ. ๑๒๐ ร.ศ. ๑๒๑ ร.ศ. ๑๒๒ ร.ศ. ๑๒๓ ร.ศ. ๑๒๕ ร.ศ. ๑๒๖ และ ร.ศ. ๑๒๗

เฉพาะ ไม่มีศักราช ร.ศ. ๑๒๐ ร.ศ. ๑๒๑ ร.ศ. ๑๒๒ ด้านหน้า อักษรตัวเล็ก ด้านหลัง ช้าง ตรี อักษรตัวเล็ก
นอกนั้น ร.ศ. ๑๒๓ ร.ศ. ๑๒๕ ร.ศ. ๑๒๖ ร.ศ. ๑๒๗ ด้านหน้า อักษรตัวใหญ่ ด้านหลัง ช้าง ตรี อักษรตัวเล็ก


ส่วนผสม เงิน 90 % ทองแดง 10 %

สภาพของเหรียญ ดีมาก ของแท้ หายาก

ราคา 5,000 บาท

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก