เลขที่สินค้า CO-088 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

เหรียญกษาปณ์ทองแดง อัฐ ร.5 พระบรมรูป - ตราพระสยามเทวาธิราช เส้นผ่าศูนย์กลาง 24.15 ม.ม. น้ำหนัก 5.45 กรัม ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญสลับกัน ขอบเรียบ ไม่มีเฟือง

ด้านหน้า พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เต็มยศ มีพระปรมาภิไธย ริมขอบซ้าย จุฬาลงกรณ์ จ.ป.ร. ริมขอบขวา พระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม

ด้านหลัง รูปพระสยามเทวาธิราชประทบนั่ง พระหัตถ์ซ้ายทรงธารพระกร พระหัตถ์ขวาทรงท้าวขอบโล่ห์ ในโล่ห์แบ่งเป็นสามห้อง ห้องบนช้างสามเศียร ห้องล่างซ้าย เป็นรูปช้างหันหน้าไปทางซ้าย ห้องล่างขวาเป็นรูปกริชไขว้ ริมขอบซ้าย หนึ่ง ริมขอบขวา อัฐ ริมขอบล่าง เลขรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑

เหรียญนี้ผลิต 8 ครั้ง คือ จ.ศ. ๑๒๔๙ ร.ศ. ๑๐๙ ร.ศ. ๑๑๔ ร.ศ. ๑๑๕ ร.ศ. ๑๑๘ ร.ศ. ๑๒๑ ร.ศ. ๑๒๒ และ ร.ศ. ๑๒๔

เฉพาะ ร.ศ. ๑๒๓ มี 2 รุ่น คือ ด้านหน้าและด้านหลัง ตรงกันและสลับกัน นอกนั้น สลับกัน

ส่วนผสม ทองแดง 95 % ดีบุก 4 % สังกะสี 1 %

สภาพของเหรียญ ดีมาก ไม่ผ่านการทำความสะอาด ของแท้ หายาก

ราคา 5,000 บาท

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก