เลขที่สินค้า PP-011 ภาพถ่ายจากสถานที่จริง ถ่ายที่จุด A โดยหันหน้ากล้องไปยังจุด B


ที่ดิน โฉนด 17210 เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา

ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าจี้ เทศบาลเมือง เมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 1 ช.ม.

สภาพพื้นที่ ที่ดิน นา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้าง 70 เมตร ยาว 160 เมตร เป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย น้ำไม่ท่วม ติดถนนสาธารณะประโยชน์สองด้าน ติดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์มีน้ำใช้ตลอดปี เหมาะแก่การทำเกษตรปราณีต เกษตรอินทรีย์

ราคา 3,000,000 บาท

ติดต่อเจ้าของที่ดิน คุณแดง โทรศัพท์ 0819935779

กลับไปหน้าหลัก