เลขที่สินค้า PP-012 ภาพถ่ายจากสถานที่จริง ถ่ายที่จุด A โดยหันหน้ากล้องไปยังจุด B


ที่ดิน โฉนด 18147, 14334, 16126, 16127 เนื้อที่รวม 24 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา

ตั้งอยู่ที่ บ้านวังแดง เทศบาลเมือง เมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 1 ช.ม.

สภาพพื้นที่ ที่ดิน นา รูปหลายเหลี่ยม ค่อนไปทางสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย เป็นนาดีชั้นหนึ่ง น้ำไม่ท่วม ติดถนนสาธารณะประโยชน์ ติดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ มีน้ำใช้ตลอดปี เหมาะแก่การทำเกษตรปราณีต เกษตรอินทรีย์

ราคา 9,500,000 บาท

ติดต่อเจ้าของที่ดิน คุณแดง โทรศัพท์ 0819935779

กลับไปหน้าหลัก